top of page

ERVİNG GOFFMAN'DA "NORMAL" SORUNU!

Erving Goffman: "Benliğin Sunumu"

"Damga" önemli eserleridir.

Modern dönem düşünürüdür.


İnsanlar, toplumun normallerine göre davranırlar. Hepimiz aslında özümüzde farklıyız ancak toplumda benliklerimizi farklı sunarız, toplumun kültürüne uygun normaller olarak davranırız. Toplumun bu normallerine uymayanlar damgalanır. Deliler, sapkınlar, hırsızlar..


3 temel damgadan bahsedebiliriz:


1) Fiziksel kusurlardan kaynaklananlar.

2) Kişilik özelliklerinden kaynaklananlar.

3) Belirli bir toplumsal varlığa sahip olmak. (Irk, etnik köken gibi)


Goffman damgalananların hangi yollara başvurarak kendilerini kabul ettirmeye çalıştıklarını araştırır. Kimileri tam da kendilerinden beklenildiği gibi davranır, kimileri kusurlarını kapatmaya çalışır ya da kendi kişisel özelliklerine uymadığı halde dışlanmışlıktan kurtulmak için toplumun normaline göre davranırlar.

Bu normallikler kalıcı değildir. Duruma, zamana, yere göre değişirler dolayısı ile hepimiz "Normal sapkınlarız."


Goffman, damgalanmışların suçlarını kabul edip cezalarını çektiği takdirde ya da hastaların hasta olduklarını kabul edip tedaviye başlamaları durumunda dışlanmışlıklarının ortadan kalkabileceğini söyler.

Bir diğer husus ise bu damgalanmaların kolay ortadan kalkmayacağıdır. Ruhsal sorunlardan dolayı hastanede yatıp çıkmış birine ılımlı bakılmaz ya da hapishaneden çıkmış birine iyi gözle bakılmayabilir.


Bu sebeple Goffman, toplumsal açıdan damgalamaların ortadan kalkması hususuna maalesef karamsar bakar.


EDİT: FİGEN AKÇAYOĞLU
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page