top of page

KARİYER, KİŞİSEL ÖZELLİKLER ve BECERİLER

Kariyer Nedir?İş, emeğimizin karşılığını aldığımız ve geçimimizi sağlamak için yararlandığımız bir araçtır. Kariyer; becerilerimizi, bilgilerimizi ve deneyimlerimizi inşa ettiğimiz ve kullandığımız ömür boyu sürecek olan bir yolculuktur. Kariyerimiz eğitim, iş deneyimi, öğretim ve çevresel faktörleri içerir. Küreselleşme ve değişen dünya anlayışıyla birlikte geleneksel kariyer anlayışı yerini yeni kariyer yaklaşımlarına bırakmıştır. Geleneksel kariyer anlayışına kıyasla yeni kariyer yaklaşımları net, katı ve belirgin değildir, çeşitli seçenekler sunmaktadır. Kariyer yönetimi, kişisel hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için çalışılan kurumla birlikte stratejilerin geliştirilmesini içeren bir süreçtir. Kariyer planlama iş yaşamımızdaki rotamız anlamına gelmektedir. İstihdam edilebilirlik, bir işe girebilmek ve mevcut işi sürdürebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaktır.


Kişisel Özellikler


Kişisel özellikler; bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerimizi tanımlar. Bilgi, insan aklının alabileceği gerçek olgu ve ilkelerin tümüdür. Bilgi kavramların anlaşılmasına odaklanır, teoriktir. Beceri, pratik yaparak geliştirebileceğimiz, ölçülebilir ve gözlemlenebilir özelliklerdir. Beceriler genellikle eğitim yoluyla öğrenilirler. Yetenek, doğuştan gelen potansiyel kabiliyetlerdir. Yetkinlik, bir işte beklenen performansı gösterebilmek için gerekli olan, gözlemlenebilen ve ölçülebilen, bilgi beceri gibi kavramların kişide yeterli düzeyde olması anlamına gelmektedir.


Beceriler


Becerilerimiz pratik uygulamalarla ve çalışmalarla geliştirilebilir. Beceriler, teknik beceri ve ince beceri olarak ikiye ayrılır. Teknik beceri, belirli bir alana özgü sorumluluklarımızı yerine getirmemizi sağlar. Teknik beceri belirli bir işi yapmamız için gerekli olan beceridir ve geliştirilebilir. Bir işte başarılı olabilmek için teknik becerinin yanı sıra ince becerimizin de iyi olması gerekmektedir. İnce beceri, iş hayatında gereksinim duyulan ancak herhangi bir işe veya mesleğe özgü olmayan beceridir. İnce beceri yalnız iş hayatımızı değil genel olarak yaşantımızı etkiler.
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page