top of page

ZEKA NEDİR? KİŞİLİK NEDİR?Zeka Nedir?


Zeka; insanın düşünme, akıl yürütme, sonuç çıkarma gibi yeteneklerini kapsar. Zeka, deneyimlerimizle ve öğrendiklerimizle gelişir. Zaman içerisinde zeka ile ilgili bir çok tanım ortaya koyulmuştur. Spearman, zekanın genel ve kapsayıcı tek bir faktör olduğunu söyleyerek buna genel zeka demiştir. Thurstone, zekayı parçalara bölerek 7 farklı başlıkta açıklamıştır. Gardner, tek bir genel zeka aksine, sekiz farklı zeka boyutu olduğunu ortaya koymuştur. Sözel ve matematiksel zeka Gardner’ın zeka boyutlarına en temel örnektir. Sternberg, üçlü sac ayağı kuramını geliştirmiştir. Bu kuramda, zekanın etkileşim içinde olduğu üç boyut açıklanmaktadır. Bu boyutlar analitik zeka, yaratıcı zeka ve pratik zekadan oluşmaktadır. Yaratıcılık, problemlerle farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızdır. Zeka ise bu problemlerle başa çıkabilme bilgimizi ve becerimizi tanımlar. Iq testi tam olarak zekamızı tanımlamaya yetmez. Duygusal zeka, eq testiyle ölçülebilirken kesinliği yoktur..


Kişilik Nedir?


Kişilik de zeka gibi doğuştan gelen, dış etkenler ve aile tarafından şekillenen bir kavramdır. Kişilik, bireylerin davranışlarına süreklilik getiren ve bireyin kendine özgü davranmasını sağlayan niteliklerdir. Temelini genetiğimizin oluşturduğu mizaç özelliklerimiz kişiliğin ilk temelidir. Genetik faktörüne çevresel özellikler eklenerek kişilik gelişimimiz devam eder. Friedman TİP A, Rosenman TİP B kişiliği tanımlar. TİP A kişiliğindeki insanlar, bir işi yaparken işin bitimindeki zaferden keyif alırlar ve bu zaferle motive olurlar. Bu tip insanlar hırslı, stresli ve rekabetçidirler. TİP B kişilik rekabetçi olmayan, sakin, süreç odaklı insanları tanımlar. TİP B kişilik, TİP A kişiliğin tam olarak zıttıdır. Kişilik kuramlarının en bilineni olan büyük beşli kişilik modeli; sorumluluk, dışa dönüklük, deneyime açıklık, duygusal denge, uyumluluk unsurlarını içerir.0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page